Wspieraj rozwój Liceum

Jeśli nie obojętny jest Ci los Twojej Alma Mater, czyli Liceum, a masz środki lub możliwość, żeby wspomóc jej rozwój, zwracamy się z prośbą o:

                    wsparcie finansowe lub rzeczowe szkoły,

                    ufundowanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych lub zdolnych wymagajacych wsparcia finansowego ze względu na trudna sytuację finansową lub losowa rodziny,

                    udział w spotkaniach z młodzieżą, aby przedstawić własną drogę do sukcesu, swoje osiągnięcia,

                    organizację np. warsztatów dla młodzieży, wycieczek,

                    przekazanie własnych dzieł np. powieści, obrazów, grafik, filmów itp.,

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.